ucsiadmi…

MSEC高等教育顾问
  • 312774922@qq.com
  • 139-111-26635(电话)
  • STSEDU(微信)
  • 从业12年
  • 教育学硕士毕业

思特雅大学应用科学学院硕士博士收费标准

课程

学费

 哲学博士 (科学) (PhD)

3年:

RM 48,250 (至少9个学期)

 

 

 

 

 生物科技理学硕士

1.5年:

RM 35,875 (至少4个学期)

 

 

 生物科技与商业管理理学硕士

1.5 年: RM 35,875 (至少4个学期)

 

 

 研究型应用科学理学硕士

2 年:

RM 32,875 (至少6个学期)

 

 

 食品科学与商业管理理学硕士

1.5年:

RM 35,875 (至少4个学期)

 

 

 营养与商业管理理学硕士

1 年:

RM 39,375 (至少3个学期)